Tájékoztató a Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat megalakulásáról, céljairól

 A 2010. október 6-9-i nagykanizsai tehetségfejlesztő konferencián a matematikatanárok szélesebb körével is megvitattuk a Bolyai Társulat Oktatási Bizottságában már többször felmerült kérdéseket. Egyöntetűen elfogadták a résztvevők, hogy a tehetségfejlesztéssel rendszeresen foglalkozó szakemberek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkájuk hatékonyságát növeljék, ill. akik ebben hosszabb távon eredményesek, azok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy tapasztalataikat, módszereiket, szakmai anyagaikat mások számára is elérhetővé tegyék. Ezeknek a tehetségműhelynek szorosabb együttműködéséért alakult meg a Nemzeti Tehetség Program Országos Tehetségsegítő Hálózatának részeként ( http://www.tehetsegpont.hu/ , http://www.geniuszportal.hu/)
a magyar matematikusok és matematikát tanítók összefogásával a Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat.

A Matematika Tehetséghálózat főbb céljai:

 1. Szakmai egymásra épülés 6 – 26 éves korig a matematika tehetséggondozásban
 2. Matematikai tehetségek adatbázisának létrehozása – statisztikák, mérések alapja is lehet
 3. Egységes mérés-értékelési rendszer felállítása összefüggésben a 2.ponttal
 4. Matematika tehetségpontok, tehetségközpontok, iskolák adatbázisának létrehozása, online információs központ működtetése
 5. Matematika tehetségsegítés szempontjából „lefedetlen” régiók problémájának megoldása, hátrányos helyzetűek és lányok nagyobb arányú bevonása
 6. Pályázatírás-koordinálás, segítés, együttműködés, konzorciumok
 7. Jó gyakorlatok bemutatása, átvétele, „régi-új módszertan” elterjesztése
 8. „Szakfelügyeleti rendszer visszaállítása” problémájának felvetése, megoldás keresése
 9. Iskolai szakkörök, „kis matematikusok köre” lehetőségének megvizsgálása
 10. Szülőknek tanácsadás, szülő-gyerek-pedagógus-pszichológus kapcsolat megteremtése
 11. Pedagógusképzés és pedagógus-továbbképzések összehangolása a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás érdekében
 12. Tehetséggondozó tanító, tanár megbecsülésének (pl. órakedvezmény) indítványozása
 13. Oktatáspolitikai döntésekhez (pl. érettségi) szakmailag megalapozott vélemény adása

 A 2010. október 7-én Nagykanizsán megalakult Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózathoz csatlakozhat minden tehetségsegítő (szervezet vagy egyén), aki a fenti célok megvalósításában együtt kíván működni. (Csatlakozó szándéknyilatkozat: ld. Jelentkezés, a mai napig csatlakozott tagok listája: ld. Tagok menüpont)

A Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat képviseletét a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács látja el. (Rövid neve: Matematika Tehetségtanács, székhelye: Nagykanizsa, Zalamat alapítvány)

 A Matematika Tehetséghálózat Katz Sándor javaslatára megbízta Kiss Gézát (Budapest, Fővárosi Fazekas M. Gyak. Gimn), mint elnököt, Pintér Ferencet (ZALAMAT Alapítvány) mint helyettes elnököt és Oláh Verát (MATFUND Alapítvány) mint titkárt, hogy a Tanács további tagjait felkérjék, a Matematika Tehetséghálózat tagjainak véleményét képviseljék a Nemzeti Tehetség Tanács és a hivatalos oktatáspolitika felé. Megbízatásuk 2011 július 15-ig szól.

2011. július 15-ig a Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén a Tanács tagjait ügyrendjének megfelelően jóváhagyja vagy újraválasztja.

 A Matematika Tehetségtanács támogatja és operatív módon elősegíti a Matematika Tehetséghálózat céljainak megvalósulását, a különböző régiókból összegyűjti a javaslatokat, azokat megvitatja, továbbítja. Összeköti a magyar tehetséggondozó műhelyeket a határon belül és kívül.

 A Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit a matematikai tehetségterületen .

 A Matematika Tehetségtanács feladata, hogy országos szinten összefogja a szakterület tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsa az adott területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését. A Matematika Tehetségtanácsban a tehetségsegítés iránt elkötelezett szakemberek, a területen működő tehetségsegítő szervezetek képviselői, illetve a tehetségek segítését az adott területen támogató magánszemélyek és szervezetek képviselői kapnak helyet. Tevékenysége hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához. (http://geniuszportal.hu/node/1934)

A jelenleg szerveződő Matematika Tehetségtanács tagjai:

Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója, Széchenyi díjas
Dr. Friedler Ferenc, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánja
Dr. Malomsoky Szabolcs, az Ericsson Magyarország kutatási igazgatója
Dr. Rónyai Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
A MOL Rt megbízott képviselője (tárgyalás alatt)
Keszegh István, Révkomárom, Selye Gimn.
Dr. Katz Sándor, Bonyhád, Petőfi S. Evangélikus Gimn.
Dr. Kiss Géza, Budapest, Fazekas Mihály Főv. Gyak. Gimn.
Dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimn., ZALAMAT Alapítvány
Oláh Vera, Budapest, MATFUND Alapítvány

Tájékoztató a megalakulásról