Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács

A tehetséggondozásról, mint nemzeti ügyről átfogóan és nagy léptékkel a civil szervezetek képviselőiből önálló kezdeményezésükre megalakított Nemzeti Tehetségsegítő Tanács készített 2006-ban programot.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot a magyarországi és határon túli, tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek azért hozták létre, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlődését. A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program kiemelt projekt fő célja egy Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása. Ennek része immár többszáz Tehetségpont. A hálózatépítés fontos eleme, hogy az országos szintű Tehetségsegítő Tanács mellett több, helyi vagy szakmai Tehetségsegítő Tanács jöjjön létre. A Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat képviseletét a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács látja el. A Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat tagjai véleményüket eljuttatják a Matematika Tehetségtanácsnak, képviselőjük útján bekapcsolódnak munkájába. A Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit a matematikai tehetségterületen.
Tagjai az alábbi intézmények, társadalmi szervezetek és gazdasági partnereik:


Intézmények:

Fazekas Mih ály Fővárosi Gyak. Gimn és Ált. Isk. – Dr. Kiss Géza

Selye János Gimnázium, Komarno – Keszegh István

BME Algebra Tanszék – Dr. Rónyai Lajos

Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar (Veszprém) – Dr. Friedler Ferenc

A felsorolt intézmények és képviselőik évtizedek óta végeznek elismert matematika tehetséggondozó munkát.


Társadalmi szervezetek:

Zalamat Alapítvány (Nagykanizsa) – Dr. Pintér Ferenc

MATFUND Alapítvány (Budapest) – Oláh Vera

MATEGYE Alapítvány (Kecskemét) – Csordás Mihály

Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Alapítvány – Dr. Katz Sándor

A felsorolt alapítványok mindegyike legalább egy évtizede végez országosan elismert színvonalú tehetséggondozást, nemcsak a saját megyéjében, de országos matematikaversenyeik (pl. Kenguru, Gordiusz, Zrínyi Ilona) és tanulóknak szóló szakfolyóirataik (Abacus, KöMaL) révén a határon túl terjedően is. Az általuk elért diákok száma összesen meghaladja az 50 000-t.


Gazdasági partnerek:

Graphisoft Rt – Bojár Gábor

Ericsson Magyarország Kft – Dr. Malomsoky Szabolcs

MOL Nyrt – Karcsai Balázs

Mindhárom cég Magyarországon példamutató módon több mint 5 éve segíti a tehetségeket és tanáraikat, díjakkal, anyagi és erkölcsi támogatással, a matematikán kívül más területeken is.

2011. május 11-én a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács felvételt nyert a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba. Az NTT képviselője a kormány és a szakminisztériumok képviselőivel együtt tagja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, mely a 2008-as országgyűlési határozat szerint döntéseket hoz a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak megfelelő elosztásában, és alkalmas a tehetségügyhöz kapcsolódó szakpolitikai kérdések megvitatására.  Így a  Matematika Tehetségtanácsnak az NTT tagjaként megfogalmazott javaslatai közvetlenül eljutnak az oktatáspolitikai döntéshozókhoz.