Tájékoztató a MATEKHÁLÓ Egyesület szervezeteiről
(2014. április 26.)

  1. A megalakulás és a szervezet fejlődése

A 2010. október 6-9-i nagykanizsai tehetségfejlesztő konferencián a matematikatanárok szélesebb körével is megvitattuk a Bolyai Társulat Oktatási Bizottságában már többször felmerült kérdéseket. Egyöntetűen elfogadták a résztvevők, hogy a tehetségfejlesztéssel rendszeresen foglalkozó szakemberek számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy munkájuk hatékonyságát növeljék, ill. akik ebben hosszabb távon eredményesek, azok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy tapasztalataikat, módszereiket, szakmai anyagaikat mások számára is elérhetővé tegyék. Ezeknek a tehetségműhelyeknek szorosabb együttműködéséért alakult meg a Nemzeti Tehetség Program Országos Tehetségsegítő Hálózatának részeként (http://www.tehetsegpont.hu/, http://www.geniuszportal.hu/) a magyar matematikusok és matematikát tanítók összefogásával a Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat.

 

A Magyar Matematika Tehetségsegítő Hálózat képviseletét a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács látja el. A Tanács tagjai a tehetséggondozásban aktívan részt vállaló szakemberek, továbbá a matematika tehetséggondozást eddig is szívügyüknek tekintő gazdasági szakemberek, szervezetek képviselői.

 

2011. május 11-én a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács felvételt nyert a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsba. Az NTT képviselője a kormány és a szakminisztériumok képviselőivel együtt tagja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, mely a 2008-as országgyűlési határozat szerint döntéseket hoz a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak megfelelő elosztásában, és alkalmas a tehetségügyhöz kapcsolódó szakpolitikai kérdések megvitatására. Így a  Matematika Tehetségtanácsnak az NTT tagjaként megfogalmazott javaslatai közvetlenül eljutnak az oktatáspolitikai döntéshozókhoz.

 

2011. július 6-án, Rév-Komáromban a Rátz László Vándorgyűlés keretében megalakult a Magyar Matematikai Tehetségsegítő Hálózat Közhasznú Egyesület. Az ősz folyamán elindított hálózatépítésre és a Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács létrehozására felkért háromtagú bizottság a hálózat részére közhasznú egyesület létrehozását javasolta. Ez a működési forma lehetővé teszi, hogy hosszú távon hatékonyan, jogi személyként működjön és képviselje a hálózat és az egyesület tagjainak, szervezeteinek az érdekét.

 

Az egyesületet 73 magánszemély és 5 intézmény/szervezet hozta létre, de természetesen az egyesületbe bárki (akár magánszemély, akár intézmény vagy szervezet) kérheti az Alapítószabály szerint. A (rövid nevén) MATEKHÁLÓ Közhasznú Egyesületet 2011 novemberében bejegyezte a bíróság.

 

 

  1. A tartalmi működésre vonatkozó lépések

Elsődleges célunk a matematikai tehetséggondozás segítése változatos eszközökkel. Ennek érdekében:

 

1. Létre kellett hoznunk egy kommunikációs rendszert.

 

Csatlakoztunk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácshoz. Folyamatos kapcsolatban állunk a Bolyai János Matematikai Társulattal. Felajánljuk közreműködésünket a jelenleg folyó szakmai átalakítások munkáiba. Ehhez a kapcsolatépítéshez jelen kell lennünk a fontosabb rendezvényeken, konferenciákon.  Az oktatásirányítás, a felsőoktatás és a tehetséggondozás közvetlen szereplőinek is pontosan átláthatóvá szükséges tenni törekvéseinket. Ehhez is fontosak a konferenciák, a szervezetet bemutató kiadványok, a honlap fejlesztése.

 

A fentebbiekben vázolt elképzelésekhez elengedhetetlenül szükséges volt egy minimális irodai szolgáltatás. Ennek „humán részét” eddig a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány dolgozói elhivatottságból vállalták. A továbbiakban az egyesület székhelye, irodai szolgáltatása Kecskeméten, a MATEGYE Alapítvány segítségével lesz elérhető.

 

2. Folyamatosan meg kell ismertetnünk tevékenységünket a tehetséggondozásban érdekelt csoportokkal.

 

3. Szélesebb körben is el kell ismertetnünk a tehetséggondozási tevékenységet.

 

 A honlapra vonatkozóan külön is részletezzük az elképzeléseket.

 

4. Kapcsolatot és közös érdekérvényesítést szükséges találnunk a tehetséggondozásban érdekelt más szervezetekkel.

 

Ennek kereteit elsősorban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban látjuk. Ez a szervezet már európai kitekintésben is igen jelentősnek és hitelesnek tekinthető. Ismereteink szerint az EU illetékes bizottságai, tisztségviselői mintaszerűnek látják szerveződését, modern felfogását és hálózatépítésen alapuló bővítését. Emellett önállóan is be kívánunk kapcsolódni – ahogyan ezt eddig is tettük – a tehetséggondozás fejlesztésének közvetett érdekképviseletébe, a jogszabályok véleményezésébe.

 

5. A tagok szakmai tevékenységének megismertetése.

 

Ezt egyik kiemelt feladatunknak gondoljuk a következőkben. A tagok csak akkor lehetnek képesek valódi hálózatot képezni, ha pontosan tisztában vannak a tehetséggondozás más szereplőinek eddigi munkájával, tevékenységének lényeges elemeivel. Célunk az, hogy bármelyik szereplő megtalálhassa az azonos korosztállyal, hasonló feltételekkel dolgozó szereplőket. Ennek érdekében az adatokat strukturáltan szükséges begyűjtenünk és feldolgoznunk. Az egyelőre csak távlati cél, hogy teljes adatbázisunk legyen a magyar nyelven folyó összes tehetséggondozó szervezetről, azok munkájának alapvető adatairól a határokon innen és túl, de mindenképpen egy erre alkalmas rendszert szeretnénk a honlapon felállítani. 

 

6. Szolgáltatások.

Ebben is fontos szerepet szánunk a tagok bemutatkozásának. Honlapunkat egy olyan tárhelynek gondoljuk, ahonnan villámgyorsan el lehet jutni a tehetséggondozás bármelyik fontos szereplőjéhez. Tájékozódni lehet a jogszabályokról, a pályázatokról, a versenyekről, a közeledő rendezvényekről.

 

Olyan kiadványok, szakmai füzetek kiadását tervezzük, amelyek hatékonyan segíthetik a csoportos tehetséggondozó, szakköri munkát. Ezek közül eddig a Gráfok című kötet készült el pályázati forrás és a ZALAMAT Alapítvány közreműködésével.

 

 

  1. A honlap

 A tehetséggondozás területén is a gyors és hatékony információtovábbítás, a gyors tájékozódás, kapcsolatépítés leghatékonyabb eszköze az internet.  Nem gondoljuk, hogy magunknak kellene minden információt újratelepíteni, átfogalmazni, kitalálni. Azt viszont fontosnak tartottuk, hogy strukturált információkhoz juttassuk az érdeklődő tanárokat, szülőket. Ezt a felületet fejlesztés után alkalmassá szeretnénk tenni arra, hogy a hálózat tagjai megismerhessék egymás munkáját, az ország távolabbi kistelepüléseinek tanárai is be tudjanak kapcsolódni a nagy tehetséggondozó műhelyek eddigi eredményeinek felhasználásába. Céljaink ebben a tekintetben egyértelműek: a jó gyakorlatokat minél szélesebb körben, minél kevesebb erőforrással a tehetséggondozásba később bekapcsolódó iskolák, kollégák számára is hozzáférhetővé tenni.

 

A matematika tehetséggondozáshoz kapcsolódó pályázati kiírásokról, tudnivalókról is egyre teljesebb tájékoztatást adunk a honlapon.

 

 

 

A honlapunk egyelőre még nem tekinthető sem véglegesnek, sem eléggé részletesnek. Nincsenek fontos tartalmak feltöltve. A tagokról szóló információk, a szakmai anyagok elhelyezése, a nemzetközi kapcsolatok mind-mind olyan terület, ahol fontos lenne lépnünk.

 

Honlapunk címe:  www.matekhalo.hu

 

  1. Az Okoskapu?

Programunk 2013-ban indult. Alapvető célkitűzésünk, hogy a vidéken, a lehetőségektől elzártan tanuló, matematika iránt érdeklődő tanulókat bevonjuk a rendszeres problémamegoldásba. Szakavatott, korábbi versenyző egyetemisták, doktoranduszok segítségével folyamatos mentorálást biztosítunk azoknak, akik rendszeresen dolgoznak. Egyénileg is ellátjuk a tanulókat tanácsokkal, további feladatokkal, megfelelő tevékenységi formák, kapcsolódási pontok ajánlásával. Szakköröket, bentlakásos hétvégéket is szeretnénk szervezni az érdeklődő diákoknak. Igyekszünk a legjobbakat a már működő országos szintű tehetséggondozó műhelyek felé orientálni.

 

Hogyan lehet csatlakozni az Okoskapu programhoz?

 

Honlapunkon található egy kedvcsináló feladatsor. Ennek kitöltőit (amennyiben emailcímüket megadják) személyesen meg fogjuk keresni, hogy csatlakozási lehetőségeikről tájékoztassuk őket.

 

Emellett az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen is lehet érdeklődni, szívesen adunk személyre szabott, részletes tájékoztatást. Ezen módok mellett mi magunk is próbálunk kapcsolatot keresni tehetséges diákokkal. Ahogyan éppen ezen a tájékoztató lapon is tesszük.

 

 

 

  1. Pályázatok

Több sikeres pályázatunk volt az elmúlt években. Ezek közül az első a működésre, a második az Okoskapuval megvalósított tehetségsegítő komplex tevékenység kísérletére íródott. Jelenlegi harmadik pályázatunk elsősorban a szervezet megerősítésére, a folyamatos működés biztosítására és lehetőség szerint egy újabb szakmai kiadvány megjelentetésére vonatkozik. A Nemzeti Tehetség Program NTP-TTM-13-005 sz. pályázata „A Tehetségsegítő Tanácsok tevékenységének támogatására” biztosította ennek a tájékoztatónak széles körű ismertetését.

 

Oláh Vera tájékoztatója (BJMT közgyűlés)

 

Kiss Géza tájékoztatója (Kenguru Matematikaverseny eredményhirdetése)